Права за ползване

Общи условия за ползване на сайтовете на „Про Нюз Добрич“ ЕООД

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете и мобилните приложения на „Про Нюз Добрич“ ЕООД. Интернет сайтове и мобилни приложения на „Про Нюз Добрич“ ЕООД са pronewsdobrich.bg, agrodobrich.bg, visitdobrich.bg („Сайтовете“) и мобилните приложения („Приложения“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Про Нюз Добрич“ ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайтовете и мобилните приложения за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта или мобилното приложение и „Про Нюз Добрич“ ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците/мобилните приложения, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете и мобилните приложения на „Про Нюз Добрич“ ЕООД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете и мобилните приложения, наричани занапред в този документ и само „сайта“ или „приложението“, единствено за лични/нетърговски цели. „Про Нюз Добрич“ ЕООД  не носи отговорност за изразените от потребителите мнения като коментар към публикациите. Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете и мобилните приложения, наричани занапред в този документ и само „сайта“ или „приложението“, единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на „Про Нюз Добрич“ ЕООД.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране на вече публикувани мнения;

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „Про Нюз Добрич“ ЕООД се намира в договорни отношения и от името на което „Про Нюз Добрич“ ЕООД има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта/приложението, които са дали съгласието си за това.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1.

Съдържанието на интернет сайтове и мобилни приложения на „Про Нюз Добрич“ ЕООД и технологиите, използвани в тях, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на агенция „Про Нюз Добрич“ ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на „Про Нюз Добрич“ ЕООД, посочване на източника и добавяне на линк към сайта. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайтовете на „Про Нюз Добрич“ ЕООД, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

IV. Поверителност

„Про Нюз Добрич“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

„Про Нюз Добрич“ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта/приложението на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

V. Ограничаване на отговорността

„Про Нюз Добрич“ ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Про Нюз Добрич“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение. Цялата информация на сайта/приложението се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. „Про Нюз Добрич“ ЕООД полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„Про Нюз Добрич“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт/приложение.

„Про Нюз Добрич“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт/приложение съдържа препратки.

„Про Нюз Добрич“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта/приложението.

VIII. Промени

„Про Нюз Добрич“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия  по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта/приложението, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на собственика на „Про Нюз Добрич“ ЕООД и влизат в сила считано от 01.01.2022 г.

Input your search keywords and press Enter.