Now Reading:
Превръщат бившата гранична застава край с. Йовково в туристически център
Full Article 2 minutes read

Проект „Промяна предназначението на съществуваща сграда – бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/ обзавеждане. Ремонт и обновяване на терена ПИ 34045.54.222, в село Йовково, община Генерал Тошево“ ще реализира Община Генерал Тошево, съобщават от местната администрация. Това е възможно благодарение на договор, подписан от Община Генерал Тошево и МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез който ще се развива културно-историческото наследство и туризма в Добруджа.

Проектът е на стойност 273 599.29 лв. без ДДС. Средствата ще бъдат инвестирани в инфраструктура за отдих и туристическа информация, като това ще допринесе за опазване и популяризиране на културното и историческо наследство на територията на нашата община.

Проектът изцяло кореспондира с местната идентичност на Община Генерал Тошево. Чрез него в бъдеще ще бъдат развити нови туристически маршрути. Най-популярните такива към момента са насочени към селата Красен и Дъбовик, където са музейните експозиции на Йордан Йовков и Дора Габе. Сега с реконструкцията на бившата гранична застава в посетителски център акцентът ще се постави и върху времето, в което Йордан Йовков е бил военен кореспондент в пограничния район, където именно до заставата е била и къщата, в която са живели родителите на писателя.

Изграждането на посетителския център ще стимулира и подобри екологичната и социално-икономическата устойчивост на общината чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в района. В проекта за реконструкция на бившата гранична застава са заложени следните строително-ремонтни дейности: монтиране на нови врати и поставяне на PVC дограма, полагане на топлоизолация по фасадата и тавана на сградата; ремонт на покрив и подови настилки; облицовка на стени и поставяне на окачен таван във вътрешните помещения; подмяна на ел. и ВиК инсталацията; вътрешно обзавеждане; благоустройство и паркоустройство на двора, изграждане на ограда и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.