Now Reading:
Започна подхранване на обикновените видове птици на територията на ботаническата градина в Балчик
Full Article 2 minutes read

С понижаване на температурите и падането на първия сняг по Северното Черноморие, екипът на Университетска ботаническа градина Балчик започна традиционната си инициатива по подхранване на обикновените видове птици на територията на ботаническата градина. Тя е част от Защитена местност „Ботаническа градина – Балчик“.

Целта на подхранването е подпомагане преживяемостта на популациите на зимуващите в защитената местност видове птици и е част от стратегията на Университетски ботанически градини за опазване и поддържане на биоразнообразието на територията.

В Защитена местност „Ботаническа градина – Балчик“ се срещат 45 вида птици (10 % от всички видове в България), като 20 вида от тях са зимуващи.

През зимните месеци, в ботаническата градина могат да се наблюдават видове като Голям синигер (Parus major), Синьоглав синигер (Cyanistes caeruleus), Кос (Turdus merula), Домашно врабче (Passer domesticus), Полско врабче (Passer montanus), Червеногръдка (Erithacus rubecula), Градинска червеноопашка (Phoenicurus phoenicurus), Елшова скатия (Spinus spinus), Обикновено конопарче (Carduelis cannabina), Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), Сирийски кълвач (Dendrocopos syriacus), Зелен кълвач (Picus viridis) и др.

Подхранването на птиците е ежегодна инициатива, която се извършва от служителите на ботаническата градина през месеците декември –  април. Тя се съгласува и с партньорите на УБГ Балчик в лицето на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). За целта се инсталират висящи хранилки за Врабчови и Кълвачови птици в различни зони на градината.

В периодите на влошени метеорологични условия, основно синигерите, врабчетата и скатиите изпитват затруднения в намирането на прехрана. Те са и най-честите гости на поставените в градината хранилки. Освен тях, редовни посетители са сойките (Garrulus glandarius), щиглеците (Carduelis carduelis), както и различните видове кълвачи.

Автор: АЗ / УБГ Балчик

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.