Now Reading:
Експозицията „Природата на Добруджа“ в музея в градския парк в Добрич
Full Article 3 minutes read

Всеки си представя Добруджа като равно поле, но малцина знаят, че в житницата на България има и скалист каньон, възвишения, от които се разкриват неповторими гледки, буйна и девствена гора в Батовската долина – известна като планина под равнината. Тези природни прелести популяризира експозицията „Природата на Добруджа“, уредена в музея в градски парк „Св. Георги“ в Добрич. Тя представя уникалните дадености на Добруджа – влажни зони, пещери, езера, степи, лонгозни гори, каньона на Суха река, и запознава с най-типичните представители на флората и фауната.

Крайбрежието на Дуранкулашкото езеро с различните видове птици и характерната растителност, каньонът на Суха река с лисици, белки и катерици, лонгозите край Батово с чакал и язовец… Това са само част от представените своеобразни картини от Добруджа, в които са включени най-характерните представители на растителността и животните.

В експозицията биоразнообразието на Добруджа е показано по неповторим и въздействащ начин чрез диорами. Върху панорамно пано пред вас ще оживеят природни картини с типични представители на добруджанската флора и фауна. Диорамите “Водни пещери” показват последните убежища на изчезналия тюлен-монах. Влажните зони илюстрират зони със специфичен характер, които се намират в непосредствена близост до водоеми и създават благоприятни условия за гнездене и миграция на защитени видове не само в България, но и в Европа и света. В уникалната експозиция могат да видят корморан и изчезналия вече от добруджанското крайбрежие тюлен – монах, който се е срещал в пещерите под нос Калиакра и Русалка до 1972 г.

В естествена природна среда е представен и друг вече за съжаление изчезнал вид от добруджанската степ – голямата дропла, която е била наричана добруджанския щраус. Наред с нея посетителят може да види характерната степ на Камен бряг и обитателите й каменарче, чучулита, лалугер, както и черноглава и сива оресарка и белоопашат мишелов. Гостите се потапят в едно от големите богатства на природата на България – лонгозните гори, които са цели три на брой у нас – на устието на река Батова, резерват Балтата, до Албена, на река Камчия и на река Ропотамо.

Тук освен растителните видове – ясен и блатно кокиче са представени и някои от животинските видове, обитаващи гората – чакал, язовец, чинка, козодой, информаторът на гората – сойката, белка, катерица, сръндак и ушатата сова, която може да върти главата си на 360 градуса. Във възстановката на каньона на река Суха, който и днес се обитава от белоопашат мишелов, папуняци. Място има отредено и за полетата на Добруджа, където в житата се срещат хомяк, пъдпъдък, гургулик, фазан и зайци.

Диорамите в експозицията проследяват промените, настъпили в биоразнообразието на Добруджа в резултат от човешката дейност и адаптирането на дивото богатство в съвременните агрорайони.

В експозицията “Природата на Добруджа” могат да се видят препарирани птици, таралеж, елен, змия и други рядко срещани животински видове. Тя е отворена за посетители всеки ден от 9 до 18.00 часа, с изключение на неделя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.