Now Reading:
Заключително събитие на проект BalkanMed INNOVA, 24-25 септември 2020 г.
Full Article 2 minutes read

Единният център за иновации на Българска академия на науките (ЕЦИ-БАН) заедно с партньорски организации от 4 държави (University of Ioannina –  Гърция, Youth Entrepreneurial Service Foundation – РС Македония, Rural Association Support Programme – Албания, Cyprus University of Technology – Кипър, Company for Research, Education, Innovation and Development of the North Aegean Region S.A. – ELORIS S.A. – Гърция) организираха заключително събитие по проект „BalkanMed INNOVA“ (Балкано-средиземноморски център за предприемачество и иновации), който беше реализиран в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.  

Събитието се проведе онлайн на 24-ти и 25-ти септември 2020 г. като на него присъстваха представители на различни публични институции и компании, млади учени, потенциални предприемачи, консултанти и експерти в областта на предприемачеството, както и представители на партньорските организации от Северна Македония, Гърция, Албания, България и Кипър.

Събитието имаше за цел да представи резултатите от проекта, както и да популяризира бизнес културата, като наблегне на ползите, които проектът е предложил и ще продължи да предлага както на местните общности на участващите страни, така и на бизнеса, чрез нови знания, и обучение на участниците.

BalkanMed INNOVA е проект, базиращ се на стратегическото сътрудничество между 5 държави (Гърция, България, Северна Македония, Албания и Кипър), стремящи се към стимулиране на предприемаческото мислене и насърчаване на растежа на малките и средни предприятия. Това се случва чрез обмяната на опит и експертиза, както и съвместното разрешаване на общи проблеми. Специално внимание се насочва към 5 области от голямо стратегическо значение за социално- икономическото развитие на участващите страни, а именно: енергия и околна среда, предприемачество и бизнес етика, информационни и комуникационни технологии, туризъм и културно наследство, агробизнес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.