Now Reading:
Библиотеката в Добрич – с нови читатели, попълнен фонд, успешни проекти
Full Article 10 minutes read

През изминалата 2023 г. Регионална библиотека „Дора Габе“ продължи да работи за привличане на нови читатели, за стимулиране на четенето, приобщаване на децата от най-ранна възраст към света на книгите, дигитализация на краеведски документи, успешно реализиране на текущи проекти и програми, разработване на нови инициативи, съобщават от културната институция в отчета си за дейността през 2023 година.

Фондът на библиотеката към 31. 12. 2023 г. е 36 2951 тома, като новонабавените са 4 376 тома литература. Библиотеката кандидатства и получи одобрение в размер на 16 748 лв. в конкурсна сесия по Програма на Министерство на културата, като са закупени 906 тома. Библиотеката защити и нов проект към Министерството на културата за 12 500 лв., с които са закупени над 600 тома художествена и отраслова литература за деца и възрастни.

През месец ноември се състоя поредния Благотворителен маратон Чрез спорт към зание IV, организиран от Николай Георгиев и Александър Тодоров от Фондация ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ. В изданието на маратона участваха 414 граждани на различна възраст, а със събраните 5 878 лева бяха закупени 280 тома отраслова и художествена литература за малките и големи читателите на библиотеката.

Библиотеката отчита през 2023 г. повишени показатели на регистрираните ползватели – 3 945 /при 3 469 за 2022 г./, като регистрираните деца до 14 г. са 2 185 при 1 830 през 2022 г., а възрастните читатели са 1 760 при 1 639 за 2022 г.

Посещенията в библиотеката /заемни за дома и читални/ са увеличени със 17 000 спрямо предходната година. Регистрирани са общо 70 142 посещения при 53 140 за 2022 г.

За привличане на нови публики библиотеката предлага и дистанционни услуги, които пестят време и средства, а освен преглед за налични библиотечни документи през Интернет каталога, все повече ползватели се обслужват онлайн посредством Модул „Моята библиотека” /MyLibrary.

Най-търсените заглавия от читателите на сектор Книгозаемане и Изкуство са „Атлас. Историята на Татко Солт“ на Лусинда Райли, световният бестселър „Славея“ на Кристин Хана, красивата ромaнатична история на Ел.Кенеди „Сделката“, романите „Планината помежду ни“, „Вода от сърцето ми“ и „Когато щурците плачат“ на Чарлс Мартин, трилърът „Холи“ на Стивън Кинг, бестселърите „Пациент 488“ на Никола Бьогле и „Оризовата майка“ на Рани Маника, автобиографията на принц Хари „Резервният“ и др.

От произведенията на българските автори интерес представляваха романите „Глина“ и „Сърце“ на Виктория Бешлийска, „Времеубежище“ на Георги Господинов, „Истории от ръчния багаж“ на журналиста Георги Милков, новият роман „Рана“ на Захари Карабашлиев, вторият роман на Георги Бърдаров „Absolvo te“, публикуваният първо в САЩ дебютен роман на Даниела Петрова „Дъщерята на майка ѝ“ и др.

Освен към художествената литература, включително бибиграфични и автобиографични книги, през 2023 година читателите на библиотеката проявяват интерес към приложна психология, книги за емоционална интелигентност, литература, свързана със здравето и природосъобразния начин на живот, от области като география, история, спорт, бизнес и управление.

През изминалата година в сектор Работа с деца най-търсени са книгите от поредицата „Дневникът на един Дръндьо“ на Джеф Кини, както и историите за „Лошите момчета“ на Аарон Блейби. Сред предпочитаните автори от децата бяха Дейвид Уолямс, Рик Риърдън, Катя Антонова, Евгения Войнова, Джулия Доналдсън и др. Голям интерес предизвикаха книгите на известните български влогъри – Анди студио, Светът на Ванката и Айде БГ. Най-четени заглавия в сектора са „Мортина“, с автор Барбара Кантини, „ 13-етажната къща на дърво“ на Анди Грифитс, „Заек и мечка“ на Джулиан Гоф, „Барбароните“ на Анет Тизон, Хари Потър на Джоан Роулинг. Също така книгите от популярните компютърни игри „Форнайт“ и „Майнкрафт“, както и комиксите от колекцията за графични романи „Марвел“ и книги-игри. От препоръчителната учебна литература най-четени си остават „Пипи Дългото чорапче“, „Под игото“, „Приказки по телефона“, „Том Сойер“, „Похитителят на мълнии“ и „Матилда“. От научно-популярната литература най-често заемани са енциклопедиите за космоса, океаните, динозаврите и човешкото тяло, а най-малките читатели на сектора предпочитаха занимания с озвучените и панорамни книжки, с подвижни елементи и капачета, цветни, атрактивни, красиво илюстрирани издания за деца.

Библиотеката реализира няколко проекта и разработи нови проектни предложения, успешно защитени:

През 2023 г. библиотеката реализира голяма част от планираните дейности по проект „Библиотеката – нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“ по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ 2022 към Национален фонд „Култура“ – Придобиване и внедряване на автоматизиран Модул за аналитично описание на статии от краеведски източници; Редизайн на съществуващия уеб сайт, в който е интегрирана платформа за представяне на дигитални обекти на периодични и книжни издания, възможност, която кореспондира с дългосрочната програма на библиотеката за дигитализация и представяне на дигитално съдържание, посредством уеб базирана платформа Дигитална библиотека; Закупуване на мебели и интерактивен дисплей, фотоапарат и видео-камера за адаптиране на библиотечно културно пространство с нова визия, съобразно потребностите и изискванията на публиките.

Реализиран е проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич – усъвършенстване и достъп до ресурси и услуги, съхраняване на местната идентичност, подкрепа на професионалното и личностно развитие на гражданите на областта“ / август 2022 г. – март 2023 г., съгласно Договор за финансова подкрепа с Министерство на културата за изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване.   Основни дейности по проекта са Внедряване на нови технологии и създаване и поддържане на автоматизирана библиотечно-информационна мрежа; Организиране на квалификационно обучение за библиотекари от област Добрич, включително новоназначени и за библиотекари от регионалната библиотека; Посещения на място за оказване на методическа помощ;  Издаване на второ преработено издание на „Книги с дарствени надписи от личната библиотека на Петър Увалиев“, автор Галина Колева.

Библиотеката стартира изпълнение на проект: Регионална библиотека „Дора Габе“ – съвременно, достъпно и вдъхновяващо пространство за професионално и личностно развитие на местната общност към Министерството на културата / септември 2023 – май 2024. Проектът цели усъвършенстване на библиотечно-информационната и квалификационна дейност на библиотеката чрез внедряване на нови технологии за предоставяне на е-съдържание, осъвременяване на библиотечната среда за обучителни и квалификационни дейности за професионално и личностно развитие на гражданите. Включени са обучения за библиотекари от обществените библиотеки в областта за надграждане на професионалните им умения и оказване на методическа помощ на място за утвърждаване ролята им в обществото. Проектът ще допринесе за опазване на краеведските колекции и популяризиране на уникалността на съхряняваното книжовно богатство, една от основните задачи на библиотеката. Предвидено е осъвременяване на интерактивната зала за осъществяване на културно-образователната и информационна дейност на най-голямата обществена библиотеката в областта.

Продължи работата по Проект ADELE 2022/2024, финансиран по програма Еразъм+, КА2, чиято цел е да насърчи реален преход в използването на цифрови технологии чрез придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование на възрастни. В проекта участват 100 библиотечни специалисти от България, Белгия, Ирландия и Италия. Партньор по проекта за България е Фондация Глобални библиотеки – България.

Библиотеката организира за своите ползватели различни културни, образователни и информационни начинания през отчетната година. Подкрепя традиционно различни международни, национални  и регионални инициативи и кампании, подкрепящи грамотността и четенето. Неизменна част от културния календар на библиотеката са представянията на книги и автори, изложби на библиотечни документи и гостуващи изложби, концерти, екскуризии в библиотеката, литературни срещи и четения, празници, включително и онлайн инициативи, за да достигне до по-широк кръг съмишленици: Национален онлайн конкурс „Творческият свят на Дора Габе в рисунки“; Онлайн игра „Думите, които ни свързват“, „Сподели с нас личната си библиотека“ по повод 1 ноември – Ден на народните будители, а в края на всяка игри, избрани чрез жребий, петима от участниците получиха ваучер за книги.  

За децата библиотеката организира: Седмица на съвременните детски автори, а библиотекарите от сектор Работа с деца гостуваха в различни училища и детски градини от града и областта; Представяне на Националната награда за най-добра детска книга Бисерче вълшебно с четене на номинирани заглавия;  Пътуваща библиотека с мотото „В библиотеката не е скучно“ и др.

Стартираха много нови инициативи и кампании:
Ваканция в библиотеката, за осмисляне свободното време на учениците през различните ваканции. Творческа работилница, образователни игри, четене, драматизации и много други са част от заниманията, с които децата се забавляват в библиотечна среда. Заниманията се провеждат от 10.00 до 12.00 ч. и са за регистрирани читатели. Записванията се извършват на тел. 058 602574 или на място в Сектор Работа с деца.

„Книжна градина за отглеждане на бъдещи читатели“ – занимания веднъж в месеца, в библиотеката или в детските градини /по заявка/, с цел подпомагане работата на учителите в детските градини за насърчаване на четенето и възпитаване на любов към книгите.
„Някогашна Добруджа разказва“ – кампания за дигитализиране на стари фотографии и пощенски картички от добруджанския край, издадени до 1950 година, по повод 83 години от Възвръщането на Южна Добруджа към България и 25 септември – Ден на град Добрич. Желаещите да се включат в инициативата могат да предоставят за сканиране свои фотографии или пощенски картички в сектор Краезнание на библиотеката /зала 106/ или на Регистрация. Необходима е кратка информация за годината, лицата или събитията на фотографията и др., ако има данни. След като библиотеката ги сканира, документити ще бъдат върнати на притежателите им, на които ще предостави и безвъзмездно електронно копие.

Клуб Библиотечни бебета, за родители и деца до 3 г. – всяка трета сряда от месеца 10.30-11.30 ч. Записванията се извършват на тел. 058 602574 или на място в Сектор Работа с деца. В Стаята на приказките ги очаква – от четене на приказки до куклени представления и много книжки, които могат да вземат за дома. Така помагаме на родителите да се наслаждават на удоволствието от четенето с децата си отново и отново и учим всяко дете, че чрез книгата и библиотеките – възможностите са безкрайни.

И през 2023 г. за деца и гости на града от 6 до 12 г. бе организиран Летен детски клуб „Играй и учи“ от 13 юни до 24 август, участваха 76 деца, регистрирани са 629 посещения на различните занимания.

По програма Различията ни обединяват, през цялата година ежемесечно в библиотеката се провеждаха библиобеседи с потребителите на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П.Станчев”, изложби, представяния на книги, беседи и приказкотерапии за лица с увреждания и хора на различна възраст, които са в неравностойно социално положение.

Библиотеката е мястото, където гражданите на общността могат да намерят ново интересно четиво за свободното време, да получат информация, свързава с тяхното образование и обучение, да се срещнат с приятели, да участват в разнообразни културни и образователни инициативи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.