Now Reading:
Възможности за обучения на кадри по професии търси туристическият бизнес
Full Article 50 second read

По инициатива на бюрото по труда (ДБТ) в Добрич днес се проведе работна среща с Димитър Димитров, председател на Браншовата асоциация на хотелиерите и ресторантьорите (БАХР) в регион Североизточна България – гр. Добрич. Целта бе да се идентифицират основните проблеми и да се търсят работещи решения за сектора, чийто принос е значителен за икономическото развитие на областта, съобщават от Дирекция „Бюро по труда“.

Димитров сподели, че все повече мениджъри желаят организиране на курсове по професии в бранша. В тази връзка той бе запознат с дигиталните обучения, които в момента Агенцията предоставя, с възможностите за организиране на курсове по професии в бранша, както и с предстоящото стартиране на новия проект по ПРЧР „Започвам работа“ Компонент 3 „Заетост”.

Разговорът приключи с отправяне на покана за участие в специализираната трудова борса с работодатели в сферата на туризма, която предстои да организира ДБТ Добрич.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.