Now Reading:
Предлагат увеличение на туристическия данък в Каварна
Full Article 2 minutes read

Увеличение на туристическия данък в община Каварна предвижда предложение за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги. Предложението е публикувано в сайта на общината, писмени предложения и възражения от страна на гражданите се приемат в деловодството в 30-дневен срок.

В мотивите за увеличението се посочва, че приходите от туристически данък в крайморската община са изключително недостатъчни за осигуряване финансирането на Програмата за развитие на туризма в община Каварна и популяризирането на града като туристическа дестинация. От 2017 година с решение на Общинския съвет той е определен в размер от 0.30 лв. до 0.80 лв. и е един от най-ниските в област Добрич.

Предложението е туристическият данък да е от 0.60 до 3 лева за нощувка в зависимост от категорията на средствата за подслон и местата за настаняване. При такива с една звезда той да е 0.60 лева, с две звезди – 1 лев, с три звезди – 1.20 лева, с четири звезди – 2 лева, с пет звезди – 3 лева.

Предвиденото увеличение на туристически данък ще се разпредели за изграждане и поддържане на инфраструктура на територията на община Каварна и реклама на туристическия й продукт.

На територията на община Каварна са категоризирани общо 553 обекта за настаняване с общ капацитет от 5 824 легла. За 2018 г. приходите от налога са били 170 835 лв. За 2019 г., според реализирани нощувки в зависимост от категорията на мястото на настаняване, начисления и платен до момента туристически данък, размерът е 165 801 лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.