Now Reading:
Първото издание на събор “Преселението” ще посреща гости в Балчик и с. Дъбовик
Full Article 3 minutes read

Предстои провеждането на първо издание на новосъздадения в началото на тази година събор “Преселението”. Документацията на първият договор по Мярка 7.8 „Изграждане на местна идентичност“ към СНЦ „Местна инициативна група/МИГ Балчик – Генерал Тошево“ е официалното подписана на 20 януари в сградата на Община Генерал Тошево, информират от пресслужбата на Община Ген. Тошево.

Водещ партньор в проекта „Събор Преселението“ е НЧ „Дора Габе – 1940“ – село Дъбовик. За водещия партньор по проекта, одобреното финансиране е в размер на 37 690 лв.  

Намеренията на авторите на проекта са:

  • пазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, културните и исторически дадености, типичните местни легенди, поговорки, игри и занимания в Добруджа
  • съхраняване чувството на принадлежност и формиране усещането за съпричастност в младите поколения към културните традиции на региона

За реализацията на събора, НЧ „Дора Габе – 1940“ – село Дъбовик ще си сътрудничи със Сдружение „Българско наследство“ – Балчик, както и с НЧ „Стефан Караджа – 1941“ – село Чернооково, НЧ „Иван Вазов – 1946“ – кв. Пастир и НЧ „Стефан Караджа – 1941“ – село Стражица. Съборът на преселението ще се провежда на два етапа – с разпределено домакинство между село Дъбовик и град Балчик. За организиране и провеждане на събитието в село Дъбовик, се ангажира водещият партньор – местната културна институция „Дора Габе – 1940“.

Като основна задача, организираните си поставят да покажат запазените и съхранени традиции, които да бъдат предадени на поколенията. Тези традиции са специфична и неповторима част от добруджанската духовност и от българския корен, споделят водещите партньори.

В проектното предложение е записано, че изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за постигане целите на Мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ за развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки, на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер, изграждане на местна идентичност, защото местното природно, културно и историческо наследство, традициите и ценностите са основата на местната идентичност и потенциал за ревитализация на селските общности. Инвестициите в подкрепа на автентични традиции, ритуали и форми на живот, съчетани с подходящ маркетинг, може да ги превърне в богатство и източник за просперитет на местните общности. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.