Now Reading:
Българската Троя – археологическият комплекс Големия остров, Дуранкулак
Full Article 3 minutes read

Археологическият резерват “Дуранкулак” служи като доказателство за хипотезата, че първата европейска цивилизация е възникнала преди повече от 8 000 години в долното течение на река Дунав и крайбрежието на Черно море. Намира се близо до село Дуранкулак в Североизточна България. На нейната територия са открити първите доказателства за писмени знаци в човешката история, предшественик на праисторическата Дунавска култура, както и най-старата фаза, наречена Блатница, европейската неолитна култура на Хаманджия.

Тук са намерени останките от най-старото земеделско общество. Първите останки датират от 5300 г. В селището от Блатница са открити 18 къщи с площ около 150-170 кв.м, с първите улици в Европа. Съдържа най-старата каменна архитектура в Европа, а откритията в некропола ни показват много за ежедневието и изграждането на това общество. Те се обличат в кожени облекла, украсени с мъниста и морски черупки, използвали са каменни инструменти и оръжия и са създавали антропоморфични фигурки. Находките от Дуранкулак се считат за аргумент в полза на хипотезата за „Потопа в Черно море“. Тази природна катастрофа сериозно е навредила на културната общност, чиито наследници са очевидно носители на културите Дуранкулак и Варна.

В района на Големия остров е открит и изследван най-големият праисторически некропол в света, функционирал непрекъснато от късния неолит (5 300-5 250 г. пр. Хр.) до края на енеолита (4 150-4 100 г. пр. Хр.). В проучените 1 204 гроба са открити съоръжения с различна типология, архитектура и културна принадлежност. Между тях най-голям интерес представляват гробовете-катакомби, характерни за погребалните практики на северно разположената скито-сарматска племенна общност, както и погребенията от римско време.

Най-старата каменна архитектура на Европа е открита и може да бъде видяна именно на Големия остров-Дуранкулак. Пластовете на възникналата по-късно тук селищна могила, единствената обитавана през цялото V хилядолетие пр. Хр. (каменно-медната епоха) в Южна Добруджа, илюстрират селищния и стопанския живот по времето на една от най-високо развитите култури в праисторическия свят. Това е единствения изцяло изследван обект на Балканския полуостров от времето на Троянската война. Той се отнася към началото на формирането на Трако-гетската племенна общност в тази част на тогавашния обитаем свят.

Светилището на тракийската Велика богиня-майка Кибела от началото на елинистичната епоха е открито във вътрешността на карстова пещера на южния бряг на острова. По време на разкопките е открита оброчна плоча на богинята и други находки от този период.

Природната забележителност Дуранкулашко езеро като естествена влажна зона и като място за почивка на прелетни птици, принадлежи към уникалните и представителни екосистеми според националната стратегия за опазване биологичното разнообразие в България от 1993 година.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.