Now Reading:
С 3 млн. лв. печалба завърши 2021 г. “Албена” АД, дивидентът е 0,10 лв. за акция
Full Article 2 minutes read

Нетна печалба от 2 922 000 лв. отчита за 2021 година „Албена“ АД. За периода дружеството е реализирало приходи от основна дейност в размер на 51 892 000 лв. Активите на компанията възлизат на 592 510 000 лв., а собственият капитал e 480 601 000 лв. Днес общото събрание на акционерите гласува да бъде изплатен годишен дивидент от 0,1 лв. на акция. Средствата ще бъдат разпределени след двугодишно прекъсване на възприетата назад във времето дивидентна политика. Решението идва във време, когато туристическият бизнес предпазливо започна да се отърсва от икономическите последици на тригодишната COVID криза, но настъпилите военни действия в Украйна понижиха очакванията за реализирани нощувки през 2022 година до приблизително 70% от предепидемичната 2019-а.

Динамика мениджмънтът на „Албена“ АД наблюдава и по отношение пропорционалното разпределение на генериращите приход от основната дейност пазари. Сравнително устойчив е интересът към ваканционното селище от държавите в Източна Европа, които генерират около 40% от общите продажби (37% за Румъния и 3% за всички останали). Сред водещите в статистиката остава вътрешният пазар с 35% дял. Възстановяване с 2% бележи друг генеричен за „Албена“ пазар като немския, който през 2021 има дял от 11% (при 9% през 2020 и 19% през 2019 г.) Ръст до 4% се наблюдава при туристите от Франция, а тези от Бенелюкс са сравнително константни с 1%. В годината преди войната в Украйна, притежателите на руски паспорти са 8% от дошлите за ваканция в курорта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.