Now Reading:
Добруджанската степ пази древна история – национален археологически резерват Яйлата
Full Article 3 minutes read

Добруджанската степ пази древна история – национален археологически резерват Яйлата

Добруджанската степ пази древна история. Легенда разказва, че именно тук намерил покой римският поет Овидий. Красивите скали изобилстват от пещери, които в древността са били ползвани за жилища, а по-късно именно тук е бил един от най-големите манастирски комплекси в множеството пещери. Сред забележителностите на Яйлата е ранновизантийската крепост. Сред забележителностите на природно-археологическия резерват е и уникалната за Добруджанското Черноморие скална църква „Св. св. Константин и Елена”.

Резерватът „Яйлата” съчетава природа и история. Той се характеризира с девствена природа и наличие на редки растителни и животински видове. Тук се срещат площи с червен божур. Защитената местност е и археологичен обект, тъй като в него има над сто пещерни жилища, останки от византийски крепостни постройки, жертвеници, гробници и некрополи, срещат се оръдия на труда и писмени паметници от различни епохи.

Мястото от древността е било средище на живот – доказателство е  откритият „пещерен град” от 101 „жилища”, заселени още през V хил. пр. Хр., които са били използвани в продължение на хилядолетия като жилища.

Крепостта се издига в северната част на равнинната тераса, т. нар. „Голяма Яйла“. Мястото й доминира над околния терен и е отделено от север и изток от морето с отвесни с височина над 20 метра скални масиви. Това е наложило изграждането на отбранителни крепостни стени само от запад и юг. Във вътрешността на укрепителното селище е разкрита част от главната улица, водеща от входа до центъра на крепостта и една голяма сграда, която вероятно е служела като караулно посещение. Интерес представлява прилепеното към една от постройките каменно стълбище, което показва, че тя се е издигала на два етажа.

Откритият разнообразен археологически материал – изработени от мед, бронз, кост и глина предмети, както и многобройни монети, показват, че крепостта в местността „Яйлата“ е изградена в края на V – началото на IV век. Над 120 са гробните съоръжения в откритите три некропола в резервата, издълбани в скалистото равнинно плато или в отвесните склонове. На територията на резервата са разположени голям брой дялани от човешка ръка пещери. Така нареченият „пещерен град” се състои от 101 единични или групирани в комплекси пещери, разположени на различни нива в отвесните скални скатове, обитавани от V хил. пр. Хр. до XI в. сл. Хр. и използвани от хората като жилища, гробници или монашески килии и църкви. 

Особено известна сред туристите е Клисе маара, позната още като скалната църква „Св. св. Константин и Елена”.

Яйлата е царството на широколистния божур, където минава пътят на птиците Виа понтика. Затова това е мястото, на което могат да бъдат видени 178 вида гнездящи прелитащи птици. Регистрирани са и повече от 270 животински вида. Не по-малко ценни са и археологическите обекти, открити на „Яйлата“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.