Now Reading:
Описаната от Йовков Каралезка чешма планира да реновира Община Добричка
Full Article 2 minutes read

Проектно предложение на тема “Развиване на туристически продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка” ще подаде Общината пред Сдружение МИГ Добричка. Докладна записка с предложението ще внесе на предстоящото заседание на Общинския съвет на 26 ноември кметът Соня Георгиева.

От докладната става ясно, че Сдружение МИГ Добричка е обявило втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 от Стратегията за водено от общностите местно развитие поради наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием. Вторият период на прием е с начална дата 1 ноември и краен срок за подаване на проектите – 17 часа на 2 декември. Подмярката обхваща подкрепа на материални и нематериални инвестиции в съществуващата инфраструктура за изграждане на атракции за посетители, за развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.

За подпомагане могат да кандидатстват Община Добричка и юридически лица с нестопанска цел. Бюджетът на втория прием е 14 718 лева.

По проекта на Общината се предвижда инвестиция в реновирането на Каралезката чешма, описана от Йордан Йовков, и създаване на музейна експозиция в Народно читалище “Асен Златаров-1940 година” в село Стефан Караджа. Целта е да се съхрани и подобри съществуващата инфраструктура, да се реновира уникална локация, която предоставя възможност за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм.За постигане на целта Общината ще развие съществуващ туристически продукт, който да повиши атрактивността на територията й като цяло и привлече туристи. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.