Now Reading:
В курорта Албена отчитат 75% ръст на печалбата си през 2023 година
Full Article 3 minutes read

75% ръст на реализираната печалба за финансовата 2023 година, спрямо предходната 2022, отчита „Албена“ АД. Положителният резултат от 1.73 млн. лв. е постигнат на база постъпили приходи от основна дейност в размер на 87 млн. лв. Основен фактор, оказал пряко въздействие върху резултатите, е отчетената за периода средногодишна инфлация в размер на 9.5%. Пряк ефект от това се наблюдава при функционалното разпределение на разходите, а именно повишение в тези за персонал и за външни услуги. Собственият капитал на дружеството се покачва до 482.2 млн. лв. Това сочи годишният финансов отчет на Албена АД за 2023 година.

Най-голямо увеличение дружеството отчита на пазари Германия и Румъния, където покачването е съответно 69% и 72%. Повишен интерес мениджмънтът отчита също от държавите в Централна и Източна Европа, Скандинавия и Прибалтика. Положителна динамика имат и пазари, като Франция и страните от Бенелюкс.

Въпреки продължаващата несигурност на външната среда, „Албена“ АД реализира заложените в плана инвестиции за периода. През модернизация преминаха два от хотелите в комплекса – 4-звездните Flamingo, основна част от портфолиото на скандинавския туроператор Nordic Leisure Travel Group; и Ralitsa Superior, част от немската верига Calimera и туроператора DERTour. Ремонтирани са помещения за настаняване и общи части, с цел да се осигури оптимален комфорт на гостите, съответстващ на високите изисквания на международните партньори.

В навечерието на Сезон 2024 дружеството инвестира средства и в обновяването на хотелите Gergana 4* и Flamingo Grand Hotel & SPA 5*. Като собственик на цялостната прилежаща инфраструктура, компанията инвестира също в оперативната поддръжка на ваканционния комплекс, в т.ч. зелени площи, системи за електрическо и водно снабдяване, плажна зона, вътрешен транспорт. Акцен е поставен върху систематичните инвестиции във възобновяеми енергийни източници с инсталирани нови фотоволтаични мощности на стойност 580 хил. лв.

Активния летен туристически сезон ваканционно селище „Албена“ посрещна с новата концепция за Green All Inclusive. Тя е естествено продължение на стратегическите усилия на компанията да предлага устойчив туристически продукт, посочват от туристическия комплекс.

Предлаганите във ваканционното селище пакетни оферти събират в себе си постиженията на комплекса по отношение управлението на природните ресурси, възобновяемите енергийни източници, кръговата икономика и прилагането на идеята „от фермата на масата“.

Днес Албена задоволява над 50% от необходимите енергийни нужди от фотоволтаични панели и инсталация за биогаз, утилизираща хранителните отпадъци. Внедрени са софтуерни и хардуерни мощности за оптимизиране и балансиране на потреблението, както и са направени инвестиции в енергоефективни мощности. 

Близо 60% от доставките на храна стават от собствени стопанства – телешко месо Black Angus, плодове, зеленчуци, вино и спиртни напитки, мед, плодови сокове и конфитюри, или от други местни производители.

Прилагат се последователни политики за защита на биоразнообразието, като не се допуска презастрояване в комплекса, а буферните зони на резерват „Балтата“ се използват за природосъобразен туризъм. Части от ваканционното селище са с напълно забранен достъп за автомобили, за да се намали шумовото и прахово замърсяване, както и да не се нарушават местообитанията на дивите животни и растителните видове.

Като морска ваканционна дестинация, Албена се грижи не само за чистотата на морската акватория посредством собствена пречиствателна станция за отпадни води, но също за изворната минерална вода. В експлоатация е вътрешнофирмена лаборатория за контрол на чистотата на водите, като и за мониторинг на качеството на влизащите хранителни продукти. В употреба са чешми за безплатна минерална вода, с цел да се намали употребата на еднократни съдове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.